Ultramager drift

Ultramager tändning under utveckling.

Bekräftat att alla kurvor ligger rätt rätt.

 

 

 

clip4638