Optimerat motorblock

Vår experimentmotor bekräftar principen

Ett nytt strömningsoptimerat motorblock är nästa steg.