Elkraft i varje hus

Generera elkraft i varje hus - löser hela länders kraftproblem

Trygghet, krisberedskap, sälj till nätet. Lägg ner kolkraft.

Minska CO2 utsläppen   75% med naturgas

eller minska 100%  med biogas.

 

 

collage_presentation_01